DANIEL SANDIN

Om mig


Jag är författare och gymnasielärare. Jag har framförallt skrivit fackböcker, men också en diktsamling. Tidigare har jag skrivit en hel del om skolrelaterade ämnen, men under senare år har jag ägnat mig allt mer åt att vidga mitt författarskap mot en bredare målgrupp. Jag är medlem i Författarförbundet och i Författarcentrum Syd.


Kontakta mig gärna!