Mina böcker


Religion och sex


Sex är ett ämne som man spontant kanske inte förknippar med religion. Men sambandet mellan de två företeelserna är starkt. Religionerna har länge format många av de normer och regler som ligger till grund för vår syn på sex än i dag. Ofta har religiösa företrädare haft en negativ syn på alla andra sexuella uttryck än det inomäktenskapliga samlaget mellan man och kvinna, men det finns också exempel på motsatsen – och det sker ständigt en utveckling.


I denna bok skärskådas hur man inom olika religioner ser på exempelvis homosexualitet, oskuld, otrohet, prostitution och onani, såväl förr som nu. Fokus ligger på de stora världsreligionerna, men ett kapitel ägnas också åt några mindre samfund vars syn på sex utmärker sig.


Religionernas heliga texter innehåller många berättelser som på olika sätt har med sex att göra, och de uppmärksammas i denna bok. I Bibeln får vi till exempel möta Lot, vars döttrar berusar sin far för att ligga med honom. Och i hinduiska urkunder kan vi läsa om guden Krishna, som tusenfaldigar sig för att kunna älska med alla sina beundrarinnor samtidigt. Dessutom behandlas texter med religiös anknytning som Kama Sutra och Den doftande trädgården, som helt och hållet handlar om den sexuella samvarons ädla konst. Även religiösa ledares eventuella sexliv granskas. Hade Jesus verkligen ingen kvinna vid sin sida, hur var det egentligen med Muhammeds nio fruar, och hur såg Buddhas sexliv ut innan han blev en upplyst religionsgrundare som predikade celibat för alla?


SAGT OM BOKEN

"Boken har ett likande upplägg som hans tidigare Religion och hår (2019). Även den här boken lyfter på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt fram hur människor inom olika religioner förhållit och förhåller sig till, i detta fall, sex. (---) Boken är vacker, utan illustrationer och skriven på korrekt och enkel svenska. Den vänder sig till en allmän vuxen, kanske även något yngre, läsekrets med intresse för religion som samhällsfenomen."

Magdalena Nordin - BTJhäftet


"I mitt fall har det gått många år sedan jag gick i skolan och tog del av religionsundervisningen. Denna bok har gett mig repetition och påfyllnad som jag rekommenderar flera läsare att avsätta tid för. Boken passar också yrkesgrupper som i sin vardag möter ungdomar från alla samhällsklasser. Jag tror att här ges många uppslag till det viktiga arbetet som bidrar till att ungdomar får ett rimligt förhållningssätt till normer och sin egen sexualitet."

Lena Nöjd - Dagens bok 2022-01-05


"Med stor kunskap och en dos torr humor tar sig Sandin i tur och ordning an kristendomen, judendom, islam, hinduism och buddhism - samt en handfull mer obskyra samfund." 

Anders K Gustafsson - Falu-kuriren 2022-01-29


"Sandin skriver medveten om sin läsekrets med den sekuläre svenskens ögon och förväntade värderingar"

Erik Jersenius - Östgöta Correspondenten 22-01-31
Religion och hår


Religion och hår handlar om hur olika religioner förhåller sig till hår. De flesta känner till att det finns regler och förbud, men vanligtvis känner man inte till hur många och hur detaljerade de är. Utöver alla regler och normer innehåller religionerna också facinerande berättelser där håret är viktigt, till exempel om den starke Simsons hår, Jesus långa lockar, Muhammeds hår, som sägs ha varit uppsatt i fyra flätor, och Buddha som alltid avbildas med hår trots att han själv var rakad. Det här en lättilligänglig och annorlunda bok som vänder sig till en allmänintresserad läsare. Boken är snyggt formgiven, illustrerad och inbunden och är en omtyckt present.


SAGT OM BOKEN

"Boken har en vacker layout med en del bilder och är tydlig i sin struktur. Språket är korrekt och rättframt i sitt tilltal. Religion och hår vänder sig till en bred läsekrets och kan med behållning även läsas av ungdomar."

Magdalena Nordin - BTJ-häftet 2019:23


"Om du vill läsa lära dig något nytt och samtidigt läsa något med hög underhållningsfaktor då är det här en bok för dig. Språket är långt i ifrån tungt, varken torrt eller tråkigt. Sakligt men lättläst och med inlägg från författaren som (ofta lätt ironiskt) kommenterar texten  flyter läsningen på. Boken är faktiskt en riktig blandvändare."

Hanna Lindbom, recensent


"Populärvetenskap när den är som bäst. Som religionslärare/vetare/intresserad njuter jag i fulla drag av denna bok. Rekommenderas starkt om du är allmänt intresserad av religion. Lättillgänglig utan att göra avkall på innehållet." 

Fredrikgerman ger boken 5 av 5 på Bokus. 

Talrädsla i skolan


Denna bok är tillkommen ur en erfarenhet jag delar med många som är verksamma i skolan: allt för många elever lider av talrädsla. Faktum är att det kan vara så många som 15-20 procent av eleverna på högstadiet och gymnasiet som lider av talrädsla. Det betyder att de är betydligt mer oroliga och ångestbenägna än vad som kan anses normalt. Det betyder också att de är utsatta för stort lidande och obehag och att de på grund av detta förmodligen underpresterar i skolan. Med tanke på att talrädsla är möjligt att komma över är detta oerhört onödligt. Boken vänder sig främst till lärare och annan skolpersonal som önskar stötta och hjälpa elever med talrädsla. Även andra som söker mer inormation om ämnet torde ha stor nytta av boken. 


2019 belönades jag med Svenska Akademiens Svensklärarpris för mitt arbete med talrädda elever i skolan. 


SAGT OM BOKEN

"När jag får Daniel Sandins bok Talrädsla i skolan – att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala (2017) i min hand tänker jag, äntligen. Under en lång tid har jag saknat en bok som lyfter och problematiserar denna fråga. Talrädsla är stort. Det vet alla vi som dagligen möter elever i vår undervisning."

Jenny Edvardsson i Svenskläraren nr 3/2017Lärarens professionella frihet


Hur kan lärare finna förhållningssätt som hjälper dem att verka friare och mer professionellt i en skola där pressen och kraven på lärare aldrig tycks minska? I Lärarens professionella frihet argumenteras för att det är fullt möjligt att återta en stor del av den professionella frihet som de senaste decenniernas skol- och samhällsutveckling fråntagit dem.


I boken lyfts ett antal ämnen från skolpraktiken och diskuteras i relation till vad styrdokumenten och forskningen har att säga om dem för att därefter tolkas i ljuset av lärares beprövade erfarenhet. Exempel på ämnen som diskuteras är: pedago­giskt ledarskap, evidens, digitalisering, ämnesövergripande arbeten, elevinflytande och matriser. Varje kapitel avslutas med diskus­sionsfrågor som syftar till att hjälpa lärare att tillsammans finna en professionell frihet och utveckla verksamheten. Bokens ­premiss bygger på att en framgångsrik skola måste ledas av dem som kan verksamheten bäst: lärarna.


Lärarens professionella frihet riktar sig till lärare och lärarstudenter i alla årskurser. Den vänder sig också till rektorer och andra med ledande befattningar i skolan, samt till alla andra som har intresse av frågor som berör skolan och dess utveckling.


SAGT OM BOKEN

"Lärarens professionella frihet är ett initierat, viktigt och uppfriskande tillskott i skoldebatten och flödet av pedagogisk litteratur."

Henric Ahlgren, BTJ-häftet nr 22/2018


"Bokens röda tråd är tydlig, upplägget är tilltalande och den kan med fördel användas som en uppslagsbok förutom att bidra till kollegiala diskussioner som är dess huvudsakliga syfte."

Katarina Lindinger, Tidningen Grundskolan, 2018


Inte jag - dikter


I diktsamlingen Inte jag utforskar jag samtidens individualism och vår oförmåga att ta hand om  varandra. Man kan säga att den handlar om att se bort - och att se.


SAGT OM BOKEN

"Sandin är något stort på spåren när han så envist håller fast vid traditionen. Det känns kreativt och fräscht i många dikter.

(---)

Vad jag främst bär med mig från Inte jag är känslan av oförställdhet - allt är allvarligt och innerligt på riktigt. Jag gläds också av det gestaltade hoppet om att vi ska vara människor tillsammans. (...) Många av Sandins dikter påminner oss om detta basala som borde få vara grundbulten i alla mänskliga möten."

Michael Economou, poet och författare i Populär Poesi nr 46 2020


" Det är alltså såna här dikter som speglar likgiltighetens tyranni, som jag fastnat mest för i Sandins lyrikdebut. De är som sagt var rakt på sak och väldigt tydliga.
(---)
Hursomhelst är ”Inte jag” en intenstiv liten bok där jag kan känna författarens desperata rop eka ut till omvärden genom sidorna – Vakna upp!"

Nicko Smith, poet och recensent