Daniel Sandin

Aktuellt


Nu är den är den här! Min bok om talrädsla. Jag hoppas verkligen att den kan bidra till att fler elever i skolan får hjälp att komma över sin rädsla. Läs mer på förlagets sida här.
Matris - ett ord som väcker känslor. Läs min senaste krönika i Alfa om matriser på gott och ont.Vad skulle hända om tilltron till lärare ökade, om man litade på deras förmåga, till deras professionalitet, om man så att säga satte läraren i toppen? Det är en central fråga som behandlas i Flip the system, en antologi där flera internationellt kända skolforskare skriver. Jag är mycket stolt och glad över att ha fått förmånen att bidra med ett kapitel: ”Utvärderingar - mer invecklande än utvecklande?”. Detta är en antologi man inte kan vara utan om man är intresserad av skolutveckling.


Pedagogiska magasinet skriver om mitt arbete med talrädda elever. Jag är så himla glad över att de uppmärksammar detta.Debattartikel i Dagens Samhälle om lärarlönelyftet. Det finns bra sätt att fördela pengarna. Ansvaret ligger hos rektorerna.


Krönika i Alfa: Världen behöver flera färger. Om ett studiebesök hos Jehovas vittnen. Du hittar den här.


Jag talar om utvärderingar och sånt i en intervju gjord av Svenska kyrkan i Lund. Intervjun finns här.


Januari 2016


Jag inledde året med två debattartiklar om betygssystemet:


Om myten om det hårda betygssystemet på svd.se den 1/1:

”Det är inte fel på nya betygssystemet”


Om ämnes och kursbetyg i GP 9/1:

”Att byta till ämnesbetyg ingen självklar frälsning”


Oktober/november 2015


”Att ta skrivandet på allvar” Krönika i Alfa nr 5/2015


Mars/april 2015


”Utvandrarna i mitt hjärta” Krönika i Alfa nr 2/2015Februari 2015


”Datorn som skrivmaskin” Artikel i Svenskläraren nr 1/2015. Texten finns bara i papperstidningen.Januari 2015


”Dokumentation i skolan behövs”. Debattartikel i Svenska DagbladetNovember/December 2014


Två texter i Svenskläraren nr 4/2014:


”Återkoppling och feedback - en utmaning värd namnet” - En lite längre text om hur man kan arbeta med återkoppling i svenska, ett ämne som kräver det lilla extra av läraren när det gäller återkoppling.


”Att möta ilska och frustration” - En krönika om hur svårt det är att hantera elevers ilska och frustration, och hur viktigt det är att hantera situationen professionellt.Oktober 2014


Återträffen - en text framvuxen ur mötet mellan en klassåterträff och Timbuktus låt ”Annie Leibovitz”. Publicerad i Populär Poesi nr 22.September 2014


All kunskap är bra!

Ny krönika i Alfa nr 4/14: ”Nyttan syns i backspegeln”.


Artikel i Datorn i utbildningen nr 5/14 om digital dokumentation. (Finns bara i papper)


Artikel i Svenskläraren nr 3/14 om lärares röster i media. (finns bara i papper)Augusti 2014


Min bok är ute! Vilken känsla. Nu går den att beställa via Studentlitteraturs hemida.


Jag har skapat en speciell flik här på hemsidan för Dokumentation för lärande, med lite mer information om innehåll i boken. Titta gärna där.

 


Juli 2014


Min nya bok presenteras på Studentlitteraturs hemsida.Juli 2014


Den 2 juli medvekar jag på LRs seminarium i Almedalen. 13.00-14.00 på resturang Kalas. ”Har lärarrösten tystnat i debatten?”


Inför debatten publicerades en debattartikel i Dagens samhälle, undertecknad av mig, Bo Jansson, ordförande i lärarnas riskförbund och Helena von Schantz.


Debatten spelades in och kan ses här.Juni 2014


”Vår bästa tid ligger framför oss. En reflektion utifrån Kents låt ”La Belle Epoque”. I Populär Poesi nr 21


Du kan läsa texten här.Juni 2014


”Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress - dokumentation som kommunikationsmedel”


Artikel i nättidskriften Venue, utgiven av Linköpings universitet med syfte att synliggöra beprövad erfarenhet.Juni 2014


Just nu lägger jag sista handen vid min kommande bok Dokumentation för lärande som kommer ut i juli-augusti på Studentlitteratur.
April 2014


Den bild som ges av skolan är inte alltid rättvisande. Få lärare ges möjlighet att ge sin bild av skolan.


Ett av de problem som ofta lyfts fram med svensk skola är att läraryrket saknar status. Samtidigt tycks lärare inte ha någon status i de sammanhang där skolans problemforumleringar fastställs och diskuteras. Om detta skriver jag i en debattartikel på svd.se den 10 april.

Mars 2014


Varje år delas hundratals nya, fina datorer ut till elever i svensk skola. Samtidigt finns det mycket som hindrar lärare från att använda dessa datorer fullt ut i undervisningen. Dessa flaskhalsar bör elimineras, och om detta handlar min krönika ”Sabrering av en IT-strategi”, publicerad i Datorn i Utbildningen nr 2.
Februari 2014


Att, att ta reda på vad eleverna kan - och inte. Att inse sina egna mistag. Och framförallt: att använda denna kunskap till något positivt.


Det är vad formativ bedömning handlar om. Och det är vad min krönika: ”I ljuset av Platons grotta” handlar om.


September 2013


En del elever är bättre på att göra sin röst hörd än vad andra är.


Jag har läst Susan Cains omtalade bok Tyst och resonerar utifrån denna om vilka möjligheter IKT ger elever idag att komma till tals, oavsett om de har lätt eller svårt för att komma till tals i det fysiska klassrummet. Den reflekterande recensionen finns i Datorn i Utbildningen nr 5/2013 med rubriken ”Tystnad blir tal genom ny teknik”. Texten finns bara i papperstidningen.
Vissa minnen bär man alltid med sig och kan plockas fram när man bäst behöver dem.


Krönika i Alfa nr 4: ”Blommor som inte vissnar”. Du hittar texten här.


Maj/Juni 2013


Alla lärare på gymnasiet och i grundskolans senare del vet: varje extra elev i undervisning skapar bedömnings- och dokumentationsarbete. Det är en enkel räkneoperation: fler elever - mer arbete.


Trots detta finns det inga nationella riktlinjer för vad som är rimligt antal elever i en lärartjänst, och olika lärare har olika förutsättningar att utföra sitt arbete. Ambitionsnivån i ämnesplanerna, framtagna av Skolverket, är hög, men förutsättningarna, givna av huvudmannen, att uppnå de högt ställda målen, är i många fall mindre goda. Vill man säkerställa kvalitet, så krävs en översyn av regelverket. Det kan inte vara upp till varje enskild huvudman att fatta beslut i dessa frågor.


Om detta skriver jag i en debattartikel, publicerad på Newsmill den 28/5-2013. Du kan läsa den här.April 2013:


Hur kul är det egentligen med grammatik?


I Datorn i Utbildningen nr 3/2013 presenterar jag ett lektionsupplägg av grammtikundervisning i kursen Svenska 2 på gymnasiet som blev väldigt lyckat. Med utgångspunkt i de fem strategier för framgångsrik undervisning som Dylan William presenterar, och med hjälp av modern informationsteknik, så rodde jag och eleverna det tunga grammatikskeppet i hamn. Du hittar texten här.


Mars 2013:


Hur överlever vi i informationssamhället?


Clay A Johnson har skrivit en underhållande och ibland mycket träffande bok som innehåller en hel del handfasta och användbara tips. Boken har den dramatiska titeln: Information till döds - om konsten att överleva i ett informationssamhälle.


Jag recenserar boken i Datorn i Utbildningen nr 2/2013. Texten finns bara i papperstidningen.